Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Volg onderstaande stappen als je wilt leren en werken. Ontdek wie je bent, wat je wilt en wat je kunt en Kies een beroep dat bij je past. Weet je wat jouw droombaan is? Wil je doorgroeien binnen je huidige baan? Hier vind je wat je kunt Leren en hoe je leren en Werken kunt combineren.

Artikel

Opijver, het Achterhoeks Talentenfonds

Met de komst van Opijver, het Achterhoeks Talentenfonds, stimuleren we het "Leven Lang Ontwikkelen" en vergroten we daarmee de kansen van werkenden en werkzoekenden in de Achterhoek.

Uit de arbeidsmarktanalyse van de regio Achterhoek blijkt dat de groei van de regionale economie wordt bedreigd door een tekort aan vakbekwaam personeel, de te verwachten krimp van de beroepsbevolking en een negatief pendelsaldo, dat wil zeggen dat meer Achterhoekers buiten de regio werken dan andersom. De arbeidsmarkt is volop in beweging, onder meer door digitalisering en robotisering veranderen functies van inhoud, andere verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Mede door de Coronacrisis verliezen werknemers hun baan en moeten op zoek naar iets nieuws.

Daar waar van werkgevers wordt verwacht dat ze weerbaar en wendbaar zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden, geldt dit ook voor werknemers en werkzoekenden. Ook zij zullen zich blijvend moeten ontwikkelen om sterk te staan op de arbeidsmarkt. Dit laatste is verre van vanzelfsprekend. Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang voor de ontwikkelingskracht van de economie en de werkzekerheid van de inwoners. Mede om die redenen hebben de 3 O’s (Ondernemers, Overheid en Onderwijs) in de Achterhoek, vertegenwoordigd aan de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt het Achterhoeks Talentenfonds "Opijver" opgericht. Inwoners of werkenden in de Achterhoek kunnen in aanmerking komen voor een scholingsvoucher waarmee de kosten van een om- of bijscholing, gericht op een kansrijk beroep, worden betaald. Opijver heeft het karakter van een vangnet. Dit betekent dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen (waaronder O&O-fondsen of het Scholingsbudget WW). De uitvoering van Opijver is ondergebracht bij het Leerwerkloket Achterhoek.

Ben je benieuwd naar de voorwaarden of wil je algemene informatie? Ga naar www.opijver.nl en meld je aan voor een gesprek over jouw scholingsvraag.

 

Afbeelding
foto van het team van OpIJver